Alustat - tilaaja–toimittaja-vuoropuhelutilaisuus


Aika: 11.12.2018 klo 12.00 - 16.00

Paikka: Team Finland talo (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki)KEINO-osaamiskeskuksen alustaratkaisujen hankintoihin keskittyvän hankintojen kehittäjäryhmän kokoaminen aloitettiin alkusyksystä 2018. Alustat ja apit haltuun -tilaisuuteen kutsuttiin tuolloin julkisia hankkijoita keskustelemaan hankintatarpeistaan, joita alusta- ja aplikaatioratkaisut voisivat helpottaa. Tilaisuus herätti mielenkiintoa julkisten tilaajien lisäksi myös toimittajien puolella ja näin ollen tilaisuus saa nyt jatkoa 11.12.2018 järjestettävällä Tilaaja-toimittaja -vuoropuhelutilaisuudella.

Tilaisuuden tavoitteena on
- kuulla julkisten toimijoiden kokemuksia ja tarpeita
- kuulla yritysten tarjoamasta
- tuoda tilaajat ja toimittajat yhteen keskustelemaan

Tilaisuudessa ovat mukana muun muassa seuraavat julkistoimijat.  

Erillisverkot
”Kokonaisturvallisuuden ekosysteemi Keko on ainutlaatuinen alusta-/ ekosysteemiliiketoiminnan malli turvallisuus- ja toimintokriittisten palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Keko alustan rakentaminen on aloitettu ja keskusteluihin toivotaan mukaan innovatiivisia yrityksiä, jotka haluavat olla rakentamassa maailman parhaita palveluja turvallisuus- ja toimintokriittisten asiakkaiden tarpeisiin.”

Suomen metsäkeskus
”Suomen metsäkeskuksen tavoitteena on kehittää uusia tehokkaita ratkaisuja kattavan ja vaikuttavan metsien tarkastus-, seuranta- ja laatutiedon tuottamiseksi. Tiedonkeruun lisäksi pyritään automatisoimaan myös kerätyn datan käsittely ja tulosten analysointi. Tarkastustoiminnan ja metsien terveydentilan havainnoinnin digitalisointi -hankinnat on käynnistetty tietopyynnöillä.”


Vimana

Vimanan MaTi-hankkeen (Maakuntien Tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus) kautta yhteistyössä Sotedigin kanssa syntyy maakuntien ja viranomaisten käyttöön tietojohtamisen tietoalusta, jonka ydintietosisältö on yhteinen kaikille maakunnille. Hankkeessa tuotetaan maakuntien johtamiseksi tarvittavia innovatiivisia ja visuaalisesti moderneja digipalveluita ja työvälineitä, jotka soveltuvat kaikille johtamisen tasoille. Lopputuotoksiin kuuluu tekninen tietoallasjärjestelmä ja tietovarastointi raportointi-, analytiikka- ja keinoälyratkaisuineen. Hanke on määrittelyvaiheessa ja toteutus alkaa ensi vuonna. Maakuntien tietoalustaa synnyttämään tarvitaan parhaat saatavilla oleva osaajat ja teknologiat!

Espoon kaupunki

Espoon tavoitteena on toteuttaa Espoo tarinan mukaista Kaupunki palveluna -toimintaa tukeva digitaalinen alusta. Espoolla on kokemusta erilaisista kokeiluista ja osallistamisen menetelmistä kehittäessään uusia palveluja asukas- ja asiakaslähtöisesti. Kokeilut ja fyysiset innovaatioalustat ovat antaneet ymmärrystä eri toimijoiden roolista avoimessa kehittämisessä ja ekosysteemeissä toimimisesta. Kaupunki palveluna -digitaalinen alusta toteutetaan vaiheittain yhdessä eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Kokonaisuudessaan Kaupunki palveluna -digitaalinen alustatoteutus vaatii selvityksiä, tutkimuksia ja kokeiluja, joita hankitaan innovatiivisia hankintamenetelmiä hyödyntäen. Projektin tavoitteena on myös kuvata liiketoimintamalli kyseiselle alustaratkaisulle. Hanke alkaa mahdollisesti vuoden 2019 alussa jatkuen vuoden 2020 loppuun.

 

12.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
12.30 Tilaisuuden avaus PDF
Piia Moilanen, Business Finland
12.45 Turvallisuustoimijoiden ekosysteemi PDF
Sami Kilkkilä, Erillisverkot
13.05 Ketteryyttä saumattomalla yhteistyöllä PDF
Tomi Pyrhönen, Sofokus
13.20 Maastotarkastusten ja metsien terveyden seurannan digitalisointi PDF
Aki Hostikka, Suomen metsäkeskus
13.40 U-space ja liikkumisen kolmas dimensio PDF
Jonas Stjernberg, robots.expert
13.55 Innovatiivisia digityökaluja maakuntien johtamiseen PDF
Peter Soinu, Vimana
14.10 Tasavertaista kumppanuutta allianssimallilla PDF
Teo Ahonen, Solita
14.20 Ohjeistus teemakohtaiseen vuoropuheluun
14.30 Vuoropuhelua teemoittain
15.40 Yhteenveto 5min per teema
16.00 Tilaisuus päättyy