INKA Alustatalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -haku


Aika: 16.02.2017 klo 9.00-12.30

Paikka: Tapahtumahotelli Huone (Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki)


Tekesin INKA-ohjelma avaa Reboot Finland-rahoitushaun alustatalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien kehittämiseksi.

Hakuaika: ke 1.2.2017 – pe 28.04.2017

Sekä hallituksen kärkihankkeiden että INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää digitaalisen liiketoiminnan kehitysalustoja ja kasvuympäristöjä, jolla tuetaan innovaatioiden, palvelujen sekä uusien liiketoimintamallien syntymistä. Kilpailukykyiset ratkaisut rakentuvat olemassa olevan osaamisen ja monialaisen yhteistyön pohjalle. Yhteistyön luomiseen, kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen tarvitaan sekä verkostoja yhteenkokoavaa tahoa että resursseja.  Tämän haun kautta kannustetaan toimijoita, jotka lähtevät panostamaan uuden liiketoiminta-alueen yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseen sekä yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ja pilotointimahdollisuuksien luomiseen.

Alustatalouden uusien liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haussa haetaan liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä.  Haussa rahoitetaan yritystä, yhdistystä tai säätiötä, joka verkottaa toimijoita valitun liiketoimintakärjen ympärille ja vie ekosysteemin kehitystä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Julkiset organisaatiot eivät voi hakea ekosysteemin kehittäjän rahoitusta, mutta voivat olla merkittäviä toimijoita itse ekosysteemissä.

Haun tarkoituksena on synnyttää avoimia kehitysalustoja, joissa yritykset pääsevät kehittämään ja testaamaan ratkaisujaan todellisessa käyttöympäristössä. Haemme kehitysalustojen orkestroijia, jotka auttavat yrityksiä kytkeytymään arvoverkon eri toimijoihin, jotta kehitettävän teknologian, analyysitavan tai loppukäyttäjäpalvelun kaupallistaminen ja pilotointi olisi mahdollisimman nopeata ja palaute markkinoilta olisi välitön.

Haun aihealueina priorisoidaan seuraavia Reboot Finland-edelläkävijämarkkinoita, joilla odotamme merkittävää liiketaloudellista potentiaalia globaalin markkinamurroksen myötä myös suomalaisille yrityksille.

  1. Smart flexible energy – Älykäs joustava energia
  2. MaaS and smart mobility – Älykäs liikkuminen
  3. Reboot school – Räätälöity oppimisympäristö
  4. Sustainability in ship building – Kestävä laivanrakennus; energia ja kiertotalous
  5. Predictive and preventive health mechanism – Sairaalaton Suomi
  6. Unmanned aerial vehicles services– UAS traffic management systems
  7. SenCity – Digitaaliset, sensoripohjaiset kaupunkipalvelut
 
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Avaus
10.30

SenCity-kaupunkikehitysalusta liiketoiminnan kasvuympäristönä

11.30

Posterit ja verkostoituminen

  • Verkostoitumista ja yhdessä ideointia
  • Tarjoilua
12.30

Tilaisuus päättyy