Ilmoittautuminen

Tehokkaat prosessit ja digitalisaatio: teollisten projektien suuri mahdollisuus


Aika: 30.11.2018 klo 9:30-12:15

Paikka: Ravintola Palacen Juhlasali, Eteläranta 10, Helsinki


Teollisten projektien tuottavuus on Suomessa luvattoman heikolla tasolla. Projekteissa tehdään turhaa työtä, mikä nostaa kustannuksia ja vaikuttaa väistämättä myös työntekijöiden hyvinvointiin. Projektikohteissa ammattiosaajat etsivät hukassa olevia materiaaleja, siivoavat edellisen työvaiheen tekijän jälkiä tai korjaavat huonoa laatua. Kaikki tämä on turhaa, tuottamatonta työtä, joka voitaisiin karsia pois toimintamalleja kehittämällä.

Digitalisaatio voi olla hyvä apu tehokkaaseen toimintaan, mutta se ei tarjoa oikotietä tuottavuuteen. Digitaalisista ratkaisuista saadaan apua ongelmien ratkaisuun vain jos toimintamalleja ja prosesseja kehitetään. Kun toimintamallit ovat kohdallaan, digitaaliset työkalut ja ratkaisut mahdollistavat nopean tiedon jakamisen ja hyödyntämisen. Johdolla, työntekijöillä ja asiakkaalla on tarkoituksenmukainen näkyvyys reaaliaikaiseen tietoon, jota voidaan hyödyntää toiminnan tukena.

Seminaarissa haastetaan kuulijat pohtimaan teollisten projektien tehottomuuden taustalla olevia syitä. Lisäksi nostetaan keskusteluun tutkimustuloksia muun muassa teollisten toimijoiden sokeudesta tuottavuusongelmille sekä liiketoimintamallien ja kansainvälistymisen kipukohtia. 

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt, otathan yhteyttä:
businessfinlandevents@mestudio.fi.